סטטיסטיקות קרב - זירה

קרבות: 4.168
ניצחונות: 3.312
הפסדים: 855
שיוויונות: 1
נקודות חיים שהופסדו: 6.755.280
נקודות חיים שנלקחו: 2.708.350
זהב שנתפס במשך הקרבות: 5.403.097 זהב
זהב שנאבד במשך הקרבות: 4.193.845 זהב
נצחונות ברצף: 18

סטטיסטיקות קרב - סירקוס טורמוס

קרבות: 7.724
ניצחונות: 6.209
הפסדים: 1.515
שיוויונות: 0
זהב שנתפס במשך הקרבות: 6.980.632 זהב
זהב שנאבד במשך הקרבות: 6.292.097 זהב
נצחונות ברצף: 29

משימות

משימות חוזרות שהושלמו: 289
השלים משימה בזמן מוגבל: 12

נצחונות

נקודות: 1297
כבוד: 4.626.311
תהילה: 71.122
(אנשים שנשדדו (דרך הקישור: 0

סטטיסטיכת צינוק

כל-הזמן 7 ימים
מקסימום תהילה 15
מקסימום נזק 106 ---
Ø נזק 141 ---
מקסימום ריפוי 208 ---
Ø ריפוי 24 ---
מושלם 32