התחבר:

עם התחברותי אני מסכים ל תנאי שימוש | ?שכחת את הסיסמא

תקוף בכל זאת?


yoyo2015
רמה 87
נקודות חיים
100 %
התנסות
81.33 %
כוח
168
מיומנות
366
זריזות
393
תחייה
190
כריזמה
252
אינטליגנציה
110
שריון 6778
נזק 340 - 384
שים לב

הפריט הזה ייקשר לנשמה שלך ברגע שתשים את זה עלייך!תיאור הדמות

.........$.............................................$........
........$$............................................$$......
........$$............................................$$......
..........$$$....................................$$$........
............$$$$............................$$$$..........
..............³$$$$..¶¶¶¶¶¶¶¶..$$$$³............
................³$$$$..¶¶¶¶¶¶..$$$$³..............
..............¶..$$$$$..¶¶¶¶..$$$$$..¶............
............¶¶¶..$$$..¶¶¶¶¶¶..$$$..¶¶............
............¶¶¶¶¶....¶¶¶¶¶¶¶¶....¶¶¶¶............
..............¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶........
...............¶¶¶.....¶¶¶¶¶¶.......¶¶¶...............
................¶¶¶.....¶¶¶¶¶¶......¶¶¶...............
..................¶¶¶¶¶¶......¶¶¶¶¶¶..................
........................¶¶¶¶¶¶¶¶¶........................
........................¶..¶..¶..¶..¶........................
........¶..............¶..............¶..............¶........
......¶¶..............................................¶¶......
......¶¶................¶..........¶................¶¶......
......¶¶..............¶¶..........¶¶..............¶¶......
......¶¶..¶¶..¶¶..¶..............¶..¶¶..¶¶..¶¶......
..¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶..............¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶..
¶¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶..............¶..¶¶..¶¶..¶¶..¶¶
..¶¶¶¶..¶¶..¶¶......................¶¶..¶¶..¶¶¶¶..
....¶¶¶¶¶¶¶¶¶......................¶¶..¶¶..¶¶¶...