תקוף בכל זאת?


Archangel
רמה 178
נקודות חיים
66 %
התנסות
18.6 %
כוח
1498
מיומנות
1938
זריזות
1498
תחייה
925
כריזמה
1411
אינטליגנציה
1498
שריון 42136
נזק 1016 - 1138
שים לב

הפריט הזה ייקשר לנשמה שלך ברגע שתשים את זה עלייך!אגודה: NaturaLDisasteR [N-D]

תיאור הדמות

Archangel
קונה כלים כסופים 50 אלף ליחידה , לא קונה פטישים

עלית לרמה הבאה
Tue, 03.07.2018 - 10:03:19
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 100

עלית לרמה הבאה
Sat, 07.07.2018 - 01:26:13
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 101

עלית לרמה הבאה
Tue, 10.07.2018 - 11:19:09
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 102

עלית לרמה הבאה
Fri, 13.07.2018 - 22:03:12
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 103

עלית לרמה הבאה
Wed, 18.07.2018 - 09:17:09
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 104

עלית לרמה הבאה
Sun, 22.07.2018 - 10:20:27
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 105

עלית לרמה הבאה
Sun, 29.07.2018 - 18:56:11
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 106

עלית לרמה הבאה
Fri, 03.08.2018 - 17:08:39
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 107

עלית לרמה הבאה
Fri, 10.08.2018 - 02:44:33
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 108

עלית לרמה הבאה
Wed, 15.08.2018 - 14:36:21
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 109

עלית לרמה הבאה
Thu, 23.08.2018 - 07:53:21
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 110

עלית לרמה הבאה
Sat, 01.09.2018 - 01:33:12
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 111

עלית לרמה הבאה
Wed, 05.09.2018 - 23:47:10
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 112

עלית לרמה הבאה
Thu, 13.09.2018 - 04:47:04
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 113

עלית לרמה הבאה
Thu, 20.09.2018 - 03:30:09
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 114

עלית לרמה הבאה
Wed, 26.09.2018 - 06:32:16
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 115

עלית לרמה הבאה
Tue, 02.10.2018 - 13:34:59
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 116

עלית לרמה הבאה
Tue, 09.10.2018 - 12:58:41
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 117

עלית לרמה הבאה
Mon, 15.10.2018 - 03:52:22
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 118

עלית לרמה הבאה
Sun, 21.10.2018 - 18:50:07
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 119

עלית לרמה הבאה
Sun, 28.10.2018 - 10:52:27
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 120

עלית לרמה הבאה
Sat, 03.11.2018 - 19:46:22
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 121

עלית לרמה הבאה
Sat, 10.11.2018 - 07:39:59
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 122

עלית לרמה הבאה
Fri, 16.11.2018 - 07:59:15
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 123

עלית לרמה הבאה
Wed, 21.11.2018 - 13:47:29
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 124

עלית לרמה הבאה
Tue, 27.11.2018 - 01:49:52
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 125

עלית לרמה הבאה
Mon, 03.12.2018 - 15:49:57
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 126

עלית לרמה הבאה
Tue, 11.12.2018 - 01:53:10
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 127

עלית לרמה הבאה
Sun, 16.12.2018 - 12:00:41
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 128

עלית לרמה הבאה
Sun, 23.12.2018 - 13:07:28
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 129

עלית לרמה הבאה
Sun, 30.12.2018 - 08:02:58
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 130

עלית לרמה הבאה
Wed, 10.04.2019 - 01:08:41
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 136

עלית לרמה הבאה
Tue, 16.04.2019 - 21:25:09
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 137

עלית לרמה הבאה
Tue, 23.04.2019 - 18:23:19
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 138

עלית לרמה הבאה
Fri, 03.05.2019 - 18:47:06
קיבלת נקודות התנסות ועלית רמה אחת. הרמה החדשה שלך: 139